Aktivitetsgrupper

Skolan har utformat grupper för ideellt arbete och är du intresserad av att engagera dig i någon av grupperna, eller önskar att komma i kontakt med grupperna så kontakta skolan på telefonnummer: 070-182 11 09
eller på mail: skolan@bodbysund.se

Trädgårdsgrupp

Sköta om och utveckla vår skolträdgård

Aktivitetsgrupp

Ta initiativ och ordna roliga aktiviteter för elever och/eller föräldrar

Bak-/fikagruppgrupp

Baka inför div. sammankomster

Fixagrupp

Laga, bygga, måla, sy mm