Bodbysunds Miljöskola

Vi är en fristående skola som startade hösten 1997 efter att den kommunala skolan lades ned.
Skolan ligger mycket vackert belägen i byn Bodbysund, ca 3,5 mil från Skellefteå och ca. 6 km från Burträsk.

Skolan drivs av två föreningar.
Den Ideella föreningen har hand om drift och underhåll och den Ekonomiska föreningen handhar frågor om de anställda på skolan och dess elever. Den Ekonomiska föreningens medlemmar och styrelse består av elevernas föräldrar.

På skolan går just nu 49 elever från Förskoleklass till årskurs 6. Skolan bedrivs i så kallad B-form och eleverna är detta läsår indelade i tre klasser: F-1, 2-3 och 4-5-6.

Skolans profil
När skolan startade hösten 1997 hade Bodbysund utsetts till årets miljöby och olika projekt bedrevs i bygden. Föräldrarna ville därför att också deras skola skulle ha en miljöprofil.
Tack vare skolans fina läge har vi nära till naturen och både skog, ängar, sjö och älv finns runt knuten. Det tar vi tillvara på i den dagliga verksamheten.

Vi vill väcka ett genuint intresse för miljö och natur hos eleverna och i vårt miljöarbete ingår självklart också sopsortering, kompostering och kretsloppstänkande.

Till våren planteras både blommor och grönsaker av eleverna och i miljöarbetet värnar vi både om vår inom- och utomhusmiljö. Föräldrarna bedriver trädgårdsarbete på skolgården och ser till att vår härliga rabatt blommar vackert och att vi till hösten bland annat kan skörda goda äpplen.

Från 2022 har vi tilläggsprofilen ”Positiv psykologi” där visionen är att skapa ett bättre förebyggande arbete för pyskisk hälsa och välmående.

En vanlig skola med den lilla skolans fördelar
Undervisningen på skolan sker självklart enligt nationell läroplan och vi brukar säga att det är en ”vanlig” skola med den lilla skolans fördelar. Vi försöker skapa små grupper och en stark sammanhållning mellan alla årskurser i form av olika gruppkonstellationer och samarbeten under skoltid.

Avgiftsfri skola
Skolan tar inte ut några terminsavgifter. Vill man däremot vara röstberättigad när den Ekonomiska styrelsen har sitt årsmöte så är kostnaden en årlig medlemsavgift om vardera 100:-/familj.

Skolskjuts till en fristående skola
Kommuner har i dagsläget ingen skyldighet att bevilja skolskjuts till en fristående skola. Skolskjuts till Bodbysunds Miljöskola ansöks därför via Skellefteå kommun varje vår inför nästkommande läsår. Varje år bedömer kommunen om eleverna har rätt till skolskjuts beroende på de omliggande kommunala skolornas behov. Detta innebär att skolskjuts kan beviljas ett år men inte ett nästkommande.

Skolan har i dagsläget inte möjlighet att tillgodose egen skolskjuts till alla elever som ansöker till oss men i viss mån kan vi erbjuda skolskjuts beroende på vilka sträckor de gäller. Prata med skolan om du känner osäkerhet inför detta.

Delaktighet
Som vårdnadshavare på vår skola finns det stor möjlighet att vara delaktig i arbetet. Styrelsen består av föräldrar och utöver detta så har vi ett nära samarbete mellan personal och föräldrar.

På skolan finns ett elevråd som består av representanter från varje klass. De har bl.a. till uppgift att värna om god miljö och god trivsel och kamratanda på skolan. Socialt och emotionellt arbete är något vi lägger stor vikt vid i arbetet med våra elever.

Detta och många andra saker gör vår skola unik och vi önskar dig varmt välkommen på ett besök!

Bodbysunds Miljöskola

Vi är en fristående skola som startade hösten 1997 efter att den kommunala skolan lades ned.
Skolan ligger mycket vackert belägen i byn Bodbysund, ca 3,5 mil från Skellefteå och ca. 6 km från Burträsk.

Skolan drivs av två föreningar.
Den Ideella föreningen har hand om drift och underhåll och den Ekonomiska föreningen handhar frågor om de anställda på skolan och dess elever. Den Ekonomiska föreningens medlemmar och styrelse består av elevernas föräldrar.

På skolan går just nu 49 elever från Förskoleklass till årskurs 6. Skolan bedrivs i så kallad B-form och eleverna är detta läsår indelade i tre klasser: F-1, 2-3 och 4-5-6.

Skolans profil
När skolan startade hösten 1997 hade Bodbysund utsetts till årets miljöby och olika projekt bedrevs i bygden. Föräldrarna ville därför att också deras skola skulle ha en miljöprofil.
Tack vare skolans fina läge har vi nära till naturen och både skog, ängar, sjö och älv finns runt knuten. Det tar vi tillvara på i den dagliga verksamheten.

Vi vill väcka ett genuint intresse för miljö och natur hos eleverna och i vårt miljöarbete ingår självklart också sopsortering, kompostering och kretsloppstänkande.

Till våren planteras både blommor och grönsaker av eleverna och i miljöarbetet värnar vi både om vår inom- och utomhusmiljö. Föräldrarna bedriver trädgårdsarbete på skolgården och ser till att vår härliga rabatt blommar vackert och att vi till hösten bland annat kan skörda goda äpplen.

Från 2022 har vi tilläggsprofilen ”Positiv psykologi” där visionen är att skapa ett bättre förebyggande arbete för pyskisk hälsa och välmående.

En vanlig skola med den lilla skolans fördelar
Undervisningen på skolan sker självklart enligt nationell läroplan och vi brukar säga att det är en ”vanlig” skola med den lilla skolans fördelar. Vi försöker skapa små grupper och en stark sammanhållning mellan alla årskurser i form av olika gruppkonstellationer och samarbeten under skoltid.

Avgiftsfri skola
Skolan tar inte ut några terminsavgifter. Vill man däremot vara röstberättigad när den Ekonomiska styrelsen har sitt årsmöte så är kostnaden en årlig medlemsavgift om vardera 100:-/familj.

Skolskjuts till en fristående skola
Kommuner har i dagsläget ingen skyldighet att bevilja skolskjuts till en fristående skola. Skolskjuts till Bodbysunds Miljöskola ansöks därför via Skellefteå kommun varje vår inför nästkommande läsår. Varje år bedömer kommunen om eleverna har rätt till skolskjuts beroende på de omliggande kommunala skolornas behov. Detta innebär att skolskjuts kan beviljas ett år men inte ett nästkommande.

Skolan har i dagsläget inte möjlighet att tillgodose egen skolskjuts till alla elever som ansöker till oss men i viss mån kan vi erbjuda skolskjuts beroende på vilka sträckor de gäller. Prata med skolan om du känner osäkerhet inför detta.

Delaktighet
Som vårdnadshavare på vår skola finns det stor möjlighet att vara delaktig i arbetet. Styrelsen består av föräldrar och utöver detta så har vi ett nära samarbete mellan personal och föräldrar.

På skolan finns ett elevråd som består av representanter från varje klass. De har bl.a. till uppgift att värna om god miljö och god trivsel och kamratanda på skolan. Socialt och emotionellt arbete är något vi lägger stor vikt vid i arbetet med våra elever.

Detta och många andra saker gör vår skola unik och vi önskar dig varmt välkommen på ett besök!

Adress

Bodbysunds Miljöskola 
Bodbysund 40

937 93 BURTRÄSK

Adress

Bodbysunds Miljöskola 
Bodbysund 40

937 93 BURTRÄSK

Dokument

Här hittar du alla dokument

Läs mer här

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal 

Läs mer här

Synpunkter / klagomål

Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Läs mer här