Olycksfallsförsäkring för elever vid Bodbysunds miljöskola
Vid skada ring Trygg-Hansa 0771-111 500

Tidsomfattning: Heltid

Olycksfall barn

Försäkringsbelopp: 800 000 kr

Medicinsk invaliditet beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50% beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50% Ekonomisk invaliditet beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50%

 

Ärr enligt tabell

Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader

Merkostnader – under akut läkningstid intill 40 000 kr

– för egna tillhörigheter intill 8 000 kr

Sjukhusvård till 18 års ålder 100 kr/dag i högst 90 dagar

Hjälpmedel intill 40 000 kr

Dödsfallsersättning 50 000 kr

Krisförsäkring max 10 behandlingstillfällen hos leg. psykolog

Sveda och värk enligt tabell

Lyte och men enligt tabell

Klicka här för att läsa Trygg-Hansas broschyr om försäkringen