Synpunkter & klagomål

På Bodbysunds Miljöskola ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet.
Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål gäller följande på Bodbysunds miljöskola:

I första hand vill vi att du kontaktar berörd lärare alternativt mentor till ert barn. Om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått av läraren så kontaktar du skolans rektor.

(Telefonnummer till skolan: 070-182 11 09).

Det finns också en blankett att tillgå:
Ladda hem eller skriv ut blanketten, fyll i den och lämna eller skicka den till skolan.

Blankett synpunkter och klagomål.

Om problemet kvarstår

Om problemet kvarstår kontaktar du någon ur skolans styrelse (Kolla under fliken ”styrelsen”).

Inom 14 dagar ska du få återkoppling i ärendet.

Det går bra att skicka ett brev också, till adressen:
Bodbysunds miljöskola
Bodbysund 40
937 93 Burträsk

Om du inte är nöjd med skolans hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.
Skolinspektionen har till uppgift att  bl.a. kontrollera om skolan har följt de lagar och regler som gäller.
Alla har rätt att göra en anmälan till skolinspektionen men många gånger är det enklare att försöka lösa problemen direkt med skolan.

På skolinspektionens hemsida www.skolinspektionen.se hittar du fler råd och information om hur du gör en anmälan.
Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolverkets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.
I 28 kapitlet i skollagen finns alla beslut som kan överklagas samlade.