Bodbysunds Miljöskola

Vi är en fristående skola som startade hösten 1997. Skolan ligger mycket vackert belägen i byn Bodbysund, ca 3,5 mil från Skellefteå och ca. 6 km. från Burträsk.

Skolan drivs av två föreningar. Den Ideella föreningen har hand om drift och underhåll och den Ekonomiska föreningen handhar frågor om de anställda på skolan och dess elever. Den Ekonomiska föreningens medlemmar och styrelse består av elevernas föräldrar.

På skolan går just nu 49 elever från Förskoleklass till årskurs 6. Skolan bedrivs i så kallad B-form och eleverna är detta läsår indelade i tre klasser: F-1, 2-3 och 4-5-6.