Välkommen på dialogmöte kl 18:30-20:00 (max) i matsalen.

 

/Katarina