Styrelsen

Telefonnummer till skolan: 070-182 11 09

Thomas Blomgren, Ordförande
thoblo@bodbysund.se

Angela Hägglund,  Sekreterare
anghag@bodbysund.se

Linda Haraldsson, Kassör
linols@bodbysund.se

Övriga ledamöter:
Elin Backman
elin.backman@bodbysund.se

Lina Lundgren

 

Är du intresserad av att engagera dig? Hör av dig till någon av ovanstående!