Styrelsen

Telefonnummer till skolan: 070-182 11 09

Thomas Blomgren, Ordförande
thoblo@bodbysund.se

Elin Backman,  Sekreterare
elin.backman@bodbysund.se

Linda Haraldsson, Kassör
linols@bodbysund.se

Övriga ledamöter:
Josefin Wahlberg
Lina Lundgren
Marie Amré
Linnea Gustafsson

 

Är du intresserad av att engagera dig? Hör av dig till någon av ovanstående!