Välkommen till Bodbysunds miljöskola

Nu med tilläggsprofilen Idrott och hälsa

läs mer om det här....

 


 


 


 

Bodbysunds Miljöskola är en fristående skola. Vår skola följer den nationella läroplanen för årskurserna F-6 och bjuder på miljötänk och ett härligt samspel med naturen på flera olika sätt. På vår skola är naturen ett av klassrummen. När vi inte finns i naturen, finns naturen tätt inpå vår skola. Ovan kan du se en höstbild, tagen från ett av våra klassrum och detta är bara en del av vår fantastiska skolmiljö. Från och med vårterminen 2015 har vi Idrott och Hälsa som ett tillägg till vår miljöprofil. Det innebär att vi har idrott och hälsa schemalagt varje dag. Vårt mål med detta är att främja elevernas fysiska hälsa samt att stärka deras rörelseglädje, koncentrationsförmåga, den egna självkänslan och öka gemenskapen på skolan. Detta kommer vi att göra genom att ha samarbetsövningar, lekar, massage, avslappning, rytmik, motorik och friluftsliv.

Vi arbetar med små elevgrupper för att uppmärksamma varje barn och ta tillvara varje barns unika förmågor. De mindre klasserna ökar också möjligheterna till extra lärarstöd för varje elev. Vi har ett nära samarbete med alla elever och deras familjer.

Att skolans styrelse består av föräldrar till eleverna som går här på skolan har också sina fördelar. Det ökar bl a möjligheten till snabba beslut, om man som delaktig förälder vill vara med och förändra i vårt skolarbete.Varmt välkommen att kontakta oss för ett besök eller om du vill ha mer information om vad vi kan erbjuda din familj!